Да поговорим

Да поговорим

„ В желанието си да постигне нещо голямо човек пропуска малките неща, които всъщност го ползват най-много.“
Петър Дънов
„Правилно решение може да бъде взето единствено и само когато Човек е в Мир със себе си и другите.“
В миналото е имало преселения, войни и природни бедствия, но хората не са ги наричали „Криза“, а Живот. Човек прави каквото може, докато съдбата му се покаже.
Хората се страхуват от думата „ Разрушаване“, но понякога тази дума предшества думи като „Промяна“ и „Съграждане“.