Сертификати по Международен стандарт за безопасност и качество на храните ISO 22000: 2005

Сертификати по Международен стандарт за безопасност и качество на храните ISO 22000: 2005

Сертификати по Международен стандарт за безопасност и качество на храните
Фирма „ЕЛИАЗ”ООД покрива напълно изискванията по схема, която обхваща всички критерии на стандарт ISO 9001: 2008.
Стандартите гарантират, че произвежданите продукти отговарят на най-високите изисквания за безопасност и качество, чрез цялостна система за управление, която включва всички производствени процеси