Сертификат „КОРЕКТНА ФИРМА“.

Сертификат „КОРЕКТНА ФИРМА“.

На 02.април 2015г. изследователски център на клиентските мнения връчи на „ ЕЛИАЗ“ ООД Сертификат „КОРЕКТНА ФИРМА“. Сертификатът се връчва за отлична репутация и етикеция в управлението на бизнеса, както и за коректно отношение към клиенти и контрагенти