Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19

фев. 15, 2021 | Новини

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1871-C01
„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.“
„Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.“

Бенефициент: „ЕЛИАЗ“ ООД

Обща стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв.
европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 15.02.2021 г.
Край: 15.05.2021 г.